Weet goed wat je met die jonko doet

Een groot aantal maatschappelijke instellingen in twee Groninger wijken werkt sinds sinds drie jaar nauwer samen om de overmaat aan problematisch softdrugsgebruik door jeugd onder de 18 in beide wijken terug te dringen. Onderzoeksbureau Intraval monitort het proces. Binnenkort verschijnt de laatste meting. Tot voor kort was de gemeente vaak actief leider van zo'n proces, nu blijft de gemeente sterk op de achtergrond.

Ik heb - in nauwe samenwerking met een procesbegeleider van de gemeente - het hele traject in gang gezet - ook bestuurlijk en binnen de gemeente - een aantal bijeenkomsten georganiseerd en begeleid en communicatie-acties gecoördineerd. Betrokken organisaties: CJG’s, Jongerenwerk, onderwijs, politie, Openbaar Ministerie, Halt, verslavingszorg en gemeente Groningen.

cannabis-297097_640.png


Recente berichten
Archief